Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Zásady ochrany osobních údajů

Podle GDPR směrnice o ochraně osobních údajů Evropské Unie jsme povinni Vás explicitně požádat, abyste před jejich poskytnutím souhlasili s následujícími Zásadami, které stanoví, za jakých podmínek a za jakým účelem a jaké údaje o Váz získáváme, jak je ukládáme, jak je zabezpečujeme, jak je používáme, jaká práva v tom máte Vy a jak Vám tato vaše práva umožňujeme naplnit.

I. Za jakých podmínek informace o Vás získáváme a co je jejich obsahem?

Informace o Vás získáváme dvěma způsoby:

 1. Když odešlete z tohoto webu nějaký formulář (přihlášku na kurz, zpětnou vazbu apod.). Z tohoto formuláře získáváme vaše jméno (neověřujeme, zda je pravé), vaši E-mailovou adresu (je záhodno, aby byla pravá) a datum odeslání formuláře.
 2. Když nás jako Studenti školy požádáte, abychom Vás na tomto webu zaregistrovali. Nikomu jinému než Studentům registraci neumožňujeme. K této registraci potřebujeme z technických důvodů vaše jméno (neověřujeme, zda je pravé) a vaši E-mailovou adresu (je záhodno, aby byla pravá). Na základě těchto údajů Vás zaregistrujeme. Bezprostředně po registraci je na vámi uvedenou E-mailovou adresu odesláno potvrzení o registraci. Pokud se jako registrovaný uživatel do našeho webu alespoň jednou přihlásíte, zaznamenáváme též datum vašeho posledního přihlášení.

II. Proč tyto informace získáváme?

 1. V případě formulářů: abychom mohli vyhovět vaší žádosti, která je obsahem formuláře, a to včetně případného zaslání informací, které jsou přímo relevantní k vaší žádosti, na vaši E-mailovou adresu.
 2. V případě registrace Studentů na web: protože to chcete. Protože registrovaní a na webu přihlášení Studenti, získávají určité výhody:
  1. nemusejí do našich webových formulářů ručně vpisovat své jméno a e-mail, vyplňují se automaticky,
  2. mají přístup k neveřejným dokumentům podporujících jejich výuku.

Informace o Vás tedy používáme jenom a pouze k pro sběr žádostí, jejich realizaci, a ke kvalitnější výuce Taijiquan v naší škole.

III. Kde jsou tyto informace uloženy, kdo k nim má přístup?

Informace o Vás jsou uloženy v databázi, která je součástí celého našeho webu.

Databázové údaje jsou zabezpečeny přístupovým heslem. Zná je jenom a pouze správce a zpracovatel osobních údajů v jednom, tedy jedna jediná fyzická osoba Martin Hájek, vlastník tohoto webu.

IV. Jak dlouho údaje o Vás uchováváme?

Údaje o Vás z naší databáze odstraňujeme tak brzy, jak je to jen možné. To znamená:

 1. U formulářové žádosti: bezodkladně poté, co byla žádost splněna, nebo zrušena, a tudíž již není třeba s Vámi komunikovat.
 2. U Studentů: bezodkladně poté, co přestal být Účastníkem studia v MarHajChi škole.

V. Jaká jsou vaše práva ohledně vašich osobních údajů, které o Vás máme, a jak Vám umožňujeme je naplnit?

Podle směrnice GDPR

 1. máte právo přístupu ke svým údajům,
 2. máte právo požádat nás o výmaz/odstranění vašich údajů.

V případě vámi odeslaných formulářů je zatím jedinou možností (vývojáři pracují na další) jak na to, požádat nás o příslušnou akci. K tomu poslouží, bohužel, další něco, ve kterém nám zase musíte sdělit své osobní údaje, jméno a E-mail. Z uvedeného se může vyvinout hezký nekonečný cyklus sdělování a mazání. Pro ty z Vás, kteří se k tomuto chystají doporučujeme použít pro formuláře dočasnou E-mailovou adresu. Ovšem takovou, která nevyprší za několik minut, ale za takovou dobu, během které máme šanci vaši žádost splnit a popřípadě i dát vám o tom na onu E-mailovou adresu vědět. Takových služeb je hodně, doporučit lze například DocMail na jeden rok, nebo DocasnyEmail dle výběru na týden až dva měsíce.

Pokud jste registrovanými uživateli našeho webu (a opakujeme, že registrace je umožňěna pouze Studentům školy), automaticky dostáváte nástroje ke správě svých osobních údajů:

 1. Přihlásíte se k užívání webu (Menu: Pro studenty => Přihlášení). Pokud se přihlásit nemůžete, je pravděpodobné, že jsme údaje o Vás již vymazali. Činíme tak u těch, kdo přestanou být Studenty.
 2. Po přihlášení se Vám v Menu „Pro studenty” objeví další položky.
 3. Klikněte myší na to, co chcete. Například na „Odstranit účet”. Dalším klikáním to získáte.