Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Pravidla individuální výuky

Výuku Taijiquan nabízíme prostřednictvím veřejných kurzů, individuální výuky a kurzů pro organizace. Zde jsou uvedena pravidla individuální výuky.

Upřesnění zde používaných termínů lze nalézt v dokumentu Terminologie výuky.

  1. Účastníkem individuální Výuky může být pouze osoba dostatečně zdravá, zdatná a ve věku od 18 let.
  2. Účastník se zúčastňuje Výuky výhradně na vlastní nebezpečí.
  3. Zájemce o individuální Výuku se do ní hlásí pomocí k tomu určené Přihlášky do individuální výuky. Pokud je Zájemce zároveň Účastníkem výuky v nějakém skupinovém Kurzu, jsou mu k dispozici i jiné metody přihlášky, jako je osobní komunikace s Vyučujícím, nebo Facebookové stránky MarHajChi či skupiny.
  4. Rozsah (jedna lekce až celý kurz) výuky, její obsah, a místo a čas konání, jakož i případné náklady na dopravu vyučujícího na místo konání, se dohadují předem. Cokoliv z toho lze měnit pouze vzájemnou dohodou. Jednostranné porušení dohody může být důvodem k jejímu okamžitému vypovězení druhou stranou.
  5. Účastník individuální Výuky má právo požádat o individuální zkoušky a právo zúčastnit se skupinových zkoušek.
  6. Cena za se řídí zveřejněným ceníkem.
  7. Pokud je Účastník individuální výuky navíc Studentem (tj. zúčastnil se alespoň deseti Lekcí), má právo být registrovaným uživatelem tohoto webu. O své právo se musí přihlásit u svého Vyučujícího. Po registraci získá přístup k neveřejným podkladům ke studiu a, samozřejmě, i nástroje ke správě svých osobních údajů.
  8. Platí se za každou Lekci zvlášť, a to v hotovosti a bezprostředně po jejím ukončení.
  9. Pokud Lekce odpadne vinou Vyučujícího, je náhradní Lekce pro Účastníka výuky zdarma, a je jedno, zda se Lekce koná v náhradním termínu, nebo v termínu běžném.
  10. Vyučující nenese žádnou zodpovědnost za zásahy vyšší moci.