Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Kvalifikační předpoklady

Základním kvalifikačním předpokladem pro účast ve Veřejných kurzech a Individuální výuce je dostatečné zdraví, fyzická a psychická kondice, a adekvátní zralost (pro Veřejné kurzy alespoň 32 let, pro Individuální výuku 18.

Kromě toho jsou některé naše kurzy určeny pokročilejším zájemcům a tudíž vyžadují další kvalifikační předpoklady. Zájemci je prokazují buď příslušným certifikátem vydaným Marhajchi školou, který se získává složením příslušných závěrečných zkoušek, nebo složením přijímacích zkoušek.

V případě veřejných kurzů a kurzů pro organizace organizuje oba dva druhy zkoušek MarHajChi škola, jinak se lze na ně přihlásit individuálně.

Účast na zkouškách je placená stejně, jako účast na lekci.

Obsah zkoušek a kritéria hodnocení

Obsahem zkoušek je předvedení (demonstrace) nějaké sestavy Taijiquan, nebo její části.

S obsahem a kritérii hodnocení jsou zájemci seznámeni před konáním zkoušky. Obecně vzato se při všech zkouškách hodnotí

  • úplnost demonstrované sestavy či její části a správná souslednost jejích figur,
  • centrovaná poloha kloubů v průběhu demonstrace (jako např. postavení hlavy, krční páteře, ramenních, loketních, zápěstních, kyčelních kloubů, lopatek, hrudní a bederní páteře, pánve, kolen, kotníků),
  • optimalizované dýchání koordinované s aktivací hlubokých stabilizátorů a s demonstrovanými pohyby. Řečeno jazykem Taijiquan „pohyb začíná od pasu”. Laicky řečeno: při správně provedeném pohybu se před jeho provedením něco v koordinaci s dechem stabilizuje, a pak se něco jiného, opět v koordinaci s dechem, „kolem” toho stabilního hýbe.

Kritéria hodnocení jsou pro vstupní sestavy poměrně mírná, pro finální trojjedinou sestavu Taijiquan, která celou školu završuje, poměrně náročná.