Přihláška do individuální výuky

Touto přihláškou vyjadřuji své přání zúčastnit se vaší individuální výuky Taijiquan ve vaší škole.

Vaše jméno a příjmení
Vaše platná E-mailová adresa
Sdělte svoje preference (např. místo a čas konání, ...)