Výuka u nás

Co vyučujeme?

Vyučujeme tzv. Starou Yangovu sólo sestavu Taijiquan. Je krásná, dlouhá a náročná. Je to sestava, která — na rozdíl od mnoha jiných — v posledních sto letech neprošla eliminačními a zjednodušujícími úpravami zaměřených na to, aby ji mohly snadno zacvičit i co nejširší masy (čínského i nečínského) obyvatelstva, a to včetně dětí, zdravotně nalomených, nebo přestárlých lidí. Má se za to, že jejím tvůrcem byl v plném svém rozkvětu sám „nepřemožitelný” Yang Lu-chan, zakladatel celého stylu Yang.

O této sestavě lze také říci, že je sestavou trojjedinou. Pro její kompletní zvládnutí je třeba postupně zvládnout tři tělesně mentální dovednosti: za prvé vlastní pohyby sestavy, za druhé práci s dechem a vnitřními pocity (Taijiquan Qigong), a konečně za třetí též výkonově zaměřené pohyby (Taijiquan San Shou). Ač se uvedené dovednosti zpočátku jeví jako nezávislé, a jsou takto v různých fázích výuky u nás vyučovány, jsou v průběhu studia postupně sloučeny do jednoho integrálního celku.

 K zapamatování

Stará Yangova sólo sestava Taijiquan = figury (pohyby a postoje) sestavy + dovednosti Taijiquan Qigong + dovednosti Taijiquan San Shou

Stará Yangova sólo sestava Taijiquan

Je to pravděpodobně nejdelší a nejnáročnější sestava Taijiquan, která v dnešní době existuje. Z kondičního hlediska je náročná zejména na vzájemnou spolupráci mysli s tělem, na celkovou koordinaci, přesnost, rovnováhu, rychlost a agilitu. Má tři na sebe navazující části, přičemž každá v pořadí následující staví na předchozích: upevňuje předchozí figury a přidává další a náročnější. Celá sestava obsahuje 268 figur, dvě třetiny z toho jsou figury, které se alespoň jednou opakují.

Taijiquan Qigong

Qigong je víceméně práce s dechem a s jakousi vnitřní energií Qi. Praktikuje se ze zdravotních, kondičních a spirituálních důvodů. V naší škole se z celého umění Qigong omezujeme jenom na to, co potřebujeme pro Taijiquan. V tomto rámci se účastníci naučí zejména různým způsobům dýchání, vnímání a vedení tělesných pocitů. Kromě toho se naučí také synchronizovat dýchání a tělesné pocity s pohyby, a to prostřednictvím tradiční sestavu Taijiquan Qigong tak, jak je to zachyceno ve starých textech. Tato sestava obsahuje 31 figur.

Pro znalce: známou sestavu "Osm kusů brokátu" nevyučujeme. Učíme Qigons sestavu, o které se v textech píše, že je pro účely Taijiquan lepší.
Taijiquan San Shou

V umění San Shou jde především o vysoký vnější výkon: co nejvíce vykonané vnější mechanické práce za co nejmenší čas (nebo ekvivalentně součin síly a rychlosti). Sólo sestava Taijiquan San Shou, kterou v naší škole vyučujeme, je určena k osvojení si právě takových pohybů. Obsahuje řadu na sebe navazujících Taijiquan figur výlučně ve výbušném (Fa-jin) provedení. Tato sestava obsahuje 50 figur a žádoucí trvání jejího zacvičení je 40 sekund.

Organizace výuky

Vyučujeme (jenom) dospělé, a to jak úplné začátečníky, tak i mírně až hodně pokročilé, tak i znalce jiných sestav a stylů Taijiquan.

Nabízíme veřejné skupinové kurzy, individuální výuku a kurzy pro organizace:

  • Veřejné skupinové kurzy jsou rozděleny do tří linií: pro úplné začátečníky (tzv. cesta Zeleného draka), pro znalce jiných sestav Taijiquan (tzv. cesta Červeného draka), a kurzy společné pro znalce i začátečníky (Cesta dračí mysli). Některé kurzy si vyžadují určité kvalifikační předpoklady, jiné žádné. Každý si může vybrat. Přihlaste se buď do aktuálně vypsaného veřejného kurzu, nebo nám dejte vědět, že o vypsání určitého kurzu z naší nabídky máte zájem. Pokud vás bude více, ten kurz vypíšeme (a dáme vám o tom vědět). Podrobnosti o veřejných kurzech jsou zde.
  • Individuální výuka je pro jednotlivce 3x dražší (viz Ceník), než kdyby se zúčastnil skupinového kurzu. Někdy to však jinak nejde, jindy to tak někomu vyhovuje. Individuální výuku lze s výhodou použít i pro „dohnání” probrané látky zmeškané lekce skupinového kurzu, a proto tedy studenti skupinových kurzů mají nárok na individuální „doháněcí” lekce výraznou slevu. Stačí se objednat a domluvit obsah a termín lekce, nebo lekcí.
  • Kurzy pro organizace nejsou studiem školy. Je to poskytování našich služeb dané organizaci. Veškeré podmínky se dohadují. Věříme, že zde není třeba líčit výhody výuky Taijiquan v organizačním kontextu, a to jak pro organizaci (právnickou osobu), tak pro její příslušníky (skutečné osoby). Každý dobrý manažer je zná, nebo si je umí opatřit. Pokud máte, jako zástupce organizace, o výuku Taijiquan u vás zájem, dejte nám vědět.