Používaná terminologie

Umění Taijiquan a Qigong jsou čínského původu. Jsou tedy spojeny s čínskými termíny. Na tomto webu používáme pro přepis čínských znaků do latinky mezinárodní standard ISO 7098:1991, tzv. Pinyin přepis, a to i přesto, že v češtině se lze častěji setkat s přepisem do češtiny, který vytvořil Oldřich Švarný v roce 1951. Je to z důvodů, aby čtenáři měli snadnější návaznost na mezinárodní prostředí, ve kterém se nachází podstatně více zdrojů než v naší malé české kotlině.

Český přepis slov psaných v Pinyin (česky v Pchin-jin) přepisu, a tudíž i přibližnou českou výslovnost, lze nalézt na výborné stránce cinstina.cz, a to včetně staršího přepisu do angličtiny Wade-Gilese. Pro usnadnění uvádím v následující tabulce přepisy na tomto webu nejčastěji používaných čínských termínů.

Čínský termín v Pinyin Český přepis Anglický přepis Wade-Giles
Taijiquan Tchaj-ťi-čchüan T'ai-chi-ch'üan
Qigong Čchi kung Ch'i-kung
Yin, Yang Jin, Jang Yin, Yang
Wuji Wu-ťi Wu-chi
Qi Čchi Ch'i
Shen Šen Shen
Jin Ťin Chin
Dantian Tan-tchien Tan-t'ien

Pro odlišení čínských termínů od běžného textu je budu psát s velkým počátečním písmenem.

Pro některé čínské termíny spíše používáme jejich překlad do češtiny, jako např. Odražení, Srolování, Stlačení, Odstrčení. I ty zde budu psát s velkým počátečním písmenem.

K terminologii ještě jednu poznámku: i když v hovorové řeči často skloňujeme i čínské termíny (například "s Taijiquanem"), tady to dělat nebudu (takže "s Taijiquan). Oproti tomu však vlastní jména, i když to často neděláme, zde skloňovat budu. Připadá mi poněkud nečeské říkat, že půjdu na pivo s Ema Smetana. Pravidla pravopisu to umožňují.