Taijiquan v naší škole

Taijiquan má mnoho aspektů. V podstatě každý si z něho může vybrat to, co mu prospívá. Žádná škola se však nevěnuje všem aspektům a tudíž ani neuspokojí každého.

Na úvodní webové stránce naší školy je stručně popsáno, proč, co, jak a pro koho funguje naše škola. V tomto článku uvedené popíši podrobněji.

Proč to děláme

V článku „Proč Taijiquan” jsem popsal mnoho různých důvodů, proč se praktikovat Taijiquan, a pro koho ten či onen aspekt Taijiquan může být přínosným. Vysvětlil jsem, že zatímco pro lidi s nízkou úrovní fyzické a psychické kondice (jako jsou třeba nemocní, nebo velmi staří spoluobčané) přináší pravidelné cvičení Taijiquan četné výhody v oblasti zdravotních aspektů kondice (např. kardiovaskulární vytrvalost, skladba těla, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita), tak pro kondičně dobře vybavené a zdravé lidi je v těchto zdravotních aspektech přinést nemůže. Je tomu tak proto, že cvičení Taijiquan je pro ně a pro tyto konkrétní aspekty příliš mírné. Vysvětlil jsem také, že kromě zdravotních aspektů kondice existují i aspekty dovednostní a psychické. Na rozdíl od zdravotních aspektů jsou důležité pro rozvoj výkonnosti, výkonu a efektivity v tom, co člověk dělá, například pro sportovce v jejich oblíbeném sportu, nebo pro duševní pracovníky v předmětu jejich působení. Některé z nich lze velmi dobře rozvíjet prostřednictvím Taijiquan. A právě na tyto aspekty se zaměřuje naše škola. Přitom se zaměřuje na lidi, kteří tohle chtějí. Na lidi zdravé, zdatné a zralé, a kteří se chtějí v tom, co dělají (ať již je to cokoliv), dále zlepšovat.

Proč? Protože právě toto zaměření „tady” chybí a protože jej považujeme za velmi užitečné.

We can do it

Co děláme

Vyučujeme Taijiquan. Ne však Taijiquan v dnešní době obvyklé. Nejsme totiž zaměřeni na zdraví, ani na ty, kterým od Taijiquan stačí jenom to.

Základem naší výuky je tzv. Stará Yangova sestava. Je pohybově a psychicky mnohem náročnější a delší, než jakákoliv jiná sestava Taijiquan.

V rámci výuky Taijiquan nevyučujeme jenom sólo sestavu, ale věnujeme se i Taijiquan Tui Shou, San Shou a Qigong.

V rámci Taijiquan vyučujeme i to, co Taijiquan fyzickým a mentálním pohybům předchází, jakou mají funkci, a jak toho využít v tom, kde nám na výkonnosti, výkonu a efektivitě záleží.

Při tom všem se zaměřujeme na následující aspekty Taijiquan:

 • funkční pohyb, neuromuskulární dovednosti (jako např. agilita, koordinace, rovnováha),
 • všímavost (Mindfulness) a koncentrace a
 • změněné stavy vědomí (zejména Flow),
 • integrace těla, dechu a mysli v pohybu (Qigong).

Snažíme se, aby uvedené aspekty byly studentům užitečné i mimo naši školu i mimo Taijiquan.

Každá z těchto odrážek je oblasti sama o sobě, o každé z těchto oblastí byla napsána celá řada knih. My je rozvijme v rámci naší školy v rámci tréninků Taijiquan.

Možná, že jste obeznámeni s termínem „funkční pohyb”, možná, že ne. Pro jistotu, jelikož je to v naší škole termín důležitý, uvedu zde k němu několik důležitých informací.

Existuje poměrně hodně definic funkčního pohybu. Pokud je vyjádřím vlastními slovy, pak funkční pohyb je pohybem,

 • který má nějakou vnější funkci,
 • a který umožňuje lidskému druhu v jeho přirozeném prostředí vzkvétat,
 • a na který jsou naše těla evolučním vývojem dobře adaptována,
 • a konečně který v onom přirozeném prostředí provádíme zcela rutinně, téměř denně.

Některé pohyby lze tedy klasifikovat jako funkční, jiné jako nefunkční. Například běžná cvičení s volnými vahami, jako je jejich zvedání a přenášení, jsou pohyby funkčními. Odpovídají pohybům, které děláme od nepaměti: zvedání a přenášení potomků, kořisti, nebo balvanů na stavbu obydlí. Oproti tomu cyklistický pohyb, veslování, nebo posilování na stroji, který nám vede pohyb po definované dráze, funkčními pohyby nejsou. V pravěku totiž nic takového nebylo, nedělali jsme to, a naše těla, i když ten pohyb vykonávat mohou, na ně evolučně adaptována nejsou. Ani pohyby v józe, funkčními pohyby nejsou. Nemají totiž žádnou vnější funkci.

Každý funkční pohyb je namixován z určitých přísad, z určitých „fundamentálních funkčně pohybových vzorců”. Jsou to:

 1. dřep,
 2. zdvih břemene,
 3. tlak,
 4. tah,
 5. rotace,
 6. úder shora dolů (angl. smash),
 7. přemísťování a nesení břemene,
 8. krok a lokomoce.

Samozřejmě, že mnohé uvedené kategorie těchto fundamentálních vzorců obsahují své subkategorie. Takže například tlak obsahuje tlak vpřed (uplatňuje se třeba při tlačení skříně po podlaze), tlak dolů (přelézání zdi) a tlak nahoru (zvedání břemene nad hlavu).

Ač jsou tyto pohybové vzorce různé, všechny mají ty samé principy. Jsou to ty samé principy, které má Taijiquan:

 • pohybu předchází stabilizace opěrných systémů,
 • pohyb se děje s centrovanou polohou kloubů,
 • to vše se odehrává v synchronizaci s dýcháním.

Proto je praktikování Taijiquan výborným tréninkem funkčních pohybů.

Fundamentální funkčně pohybové vzorce jsou pohybovým základem. Teprve nad nimi stojí výkonově zaměřené a sportovně specifické pohyby. Například je prostě nemyslitelné, aby člověk, který neumí běhat (což je funkční pohyb), byl dobrým fotbalistou, basketbalistou, florbalistou,… Navíc si takový běhající sportovec koleduje o zranění, neboť na biomechanicky mizerný běh nejsou naše těla adaptována.

Tam, kde jde o výkonnost, výkon a efektivitu jsou tyto vzorce velice důležité. Výkonnostní sportovci s jejich drilem stráví hodiny a hodiny. To proto, že naše těla se z důvodů úrazu, chronických onemocnění, nebo ne zcela přirozeného způsobu života stále proměňují. Učíme se tak často, a to zcela nevědomky, chybným postojům a pohybům.

Zářným varovným příkladem ničení našich těl je sezení. Již od školních let je sezení tou nejvíce praktikovanou dovedností. Dělá se několik hodin denně. V dospělosti s adaptací těla na sezení velmi často pokračujeme, a není výjimkou, že denně prosedíme většinu svého bdělého času. Takže se nám zkracují ohýbače kyčelního kloubu, ochabuje hýžďové svalstvo, hlava a ruce jsou obyčejně vysunuty nepřirozeně dopředu, a s opěradly židlí ani nemáme důvod aktivovat hluboký stabilizační systém páteře. Takto zborcené tělo se nám stane doslova (neuromuskulárně) vtěleným. Takže správný přirozený postoj a funkční pohyb je pro nás nepřirozeným.

V článku Proč Taijiquan jsem již psal o tom, že Taijiquan významně přispívá k lepším funkčním pohybům tím, že zlepšuje agilitu, koordinaci, propriocepci, rovnováhu, které mají neuromuskulární (svalovou i nervovou) složku, a zlepšuje i čistě psychické složky, jako je zejména koncentrace a všímavost.

Praktikování Taijiquan je nejenom dobrým cvičením funkčních pohybů, je také dobrým diagnostickým nástrojem. Pokud si svého cvičení všímáme, což je u Taijiquan zlatým standardem, všimneme si, které pohyby neděláme dobře. Tak získáváme příležitost k nápravě.

Pokud se chcete o funkčních pohybech, tréninku a diagnostice dozvědět více, doporučuji hledat zdroje spojené se jmény Gray Cook, Kelly Starrett nebo Michael Boyle. Z českých zdrojů doporučuji partnera naší školy Tomáše Bartoše z Barbar Gym.

Jak to děláme

V naší škole vyučujeme Taijiquan tak, že jej necvičíme, ale trénujeme. V čem je rozdíl?

Nespíš cítíte, že je rozdíl mezi „jít si zahrát tenis” a „trénovat tenis”. Nebo mezi „jít se proběhnout” a „trénovat běh”. V čem to ale přesně je?

Rozdílů je více, vezmu je popořadě:

 1. Zatímco trénink má vždy na mysli nějaký dlouhodobý cíl, pak cvičení se soustřeďuje na tělesný pohyb a případný prospěch z něho pouze v přítomném okamžiku.
  „Jít se proběhnout” znamená mít z toho okamžité uspokojení, prožitek, jako např. rozproudit si krev, protáhnout si tělo, spálit kalorie, udělat si radost a tak. Oproti tomu „trénink běhu” má na paměti postup k nějakému cíli, jako třeba uběhnout ultra-maratón obecně, nebo umístit se v konkrétním ultra-maratónu do třetího místa, nebo tak podobně.
 2. Trénink je plánovitý proces, při kterém se měří postup k cíli. Pokud (dlouhodobý) pokrok není, mění se plán tréninku.
  Jsou lidé, kteří si jdou každý den zaběhat. Nijak si parametry svých výběhů neměří, nezaznamenávají, neanalyzují a své výběhy si promyšleně nemění, ale jenom si, třeba celá léta, běhají jen tak pro radost. Při tréninku je tohle všechno třeba dělat.
 3. Tréningová jednotka se obyčejně skládá z více cvičebních jednotek, z nichž každá se zaměřuje na procvičení nějaké specifické skutečnosti.
  Takže když například trénujeme běh, tak rozhodně nejenom běháme. Obyčejně navíc i něco posilujeme, něco speciálními cviky mobilizujeme a protahujeme, jiné zase stabilizujeme.
 4. Nedílnou součástí tréninku je i plánovaný odpočinek ( pasivní nebo aktivní regenerace) a výživa.
  Když si jdeme jednou týdně zahrát tenis, asi moc nepřemýšlíme o tom, jak se naše výživa a odpočinek promítnou do našeho výkonu. V tréninkovém procesu jsou tyto věci zrovna tak důležité, a někdy i důležitější, než vlastní aktivní cvičení.

V naší škole Taijiquan trénujeme. To proto, že máme na mysli dlouhodobý cíl: prostřednictvím (tréninku) Taijiquan zlepšit svoji výkonnost, výkon a efektivitu tam, kde mi na tom záleží. Nebo ještě obecněji řečeno: zlepšit se ve svém umění žít.

V naší škole Taijiquan trénujeme, a proto při tom dle potřeb cvičíme i jiné věci. Například běháme lehce i na maximální výkon, zvedáme a přemísťujeme břemena, posilujeme i s vlastní vahou, protahujeme se, děláme myofasciální masáže, cvičíme práci s dechem, synchronizujeme dech s pohyby,… Kromě toho, v případě zájmu, pro naše studenty organizujeme semináře a workshopy s externími odborníky na funkční trénink, běh a výživu.

Kromě toho si na oněch doplňkových aktivitách ověřujeme, že jsme schopni principy Taijiquan úspěšně aplikovat i mimo něj a v nejrůznějších kontextech. Například při pohybu pod vysokou zátěží, při vysoké rychlosti, v psychickém stresu apod. Jinak řečeno: ověřujeme si, zda máme ty principy dobře vtělené, nebo ne.

Pro koho to děláme

Zaměřujeme se na ty, pro které mohou být uvedené fyzické a psychické aspekty přínosné, a kteří zároveň snesou náš poměrně náročný trénink: na lidi zdravé, zdatné a zralé.

Shrnutí

 K zapamatování
 • Naše škola dělá to, co dělá, protože to jiné školy nedělají a protože to považujeme za velmi užitečné.
 • Vyučujeme neobvykle náročné Taijiquan.
 • Ve výuce Taijiquan se soustřeďujeme na ty jeho aspekty, které mohou být studentům prospěšné i mimo něj: funkční pohyb, všímavost, změněné stavy vědomí, integrace mysli, dechu a těla v pohybu.
 • Taijiquan vyučujeme tak, že jej trénujeme. Při tom je naším dlouhodobým cílem zlepšit svoji výkonnost, výkon a efektivitu tam, kde nám na tom záleží.
 • Jelikož Taijiquan trénujeme, tak při tom dle potřeb cvičíme i jiné věci.
 • Na různých aktivitách si ověřujeme, zda jsme schopni Taijiquan principy, a to jak fyzické tak psychické, s úspěchem aplikovat i mimo něj a v různých kontextech Jinak řečeno: ověřujeme si, zda máme principy Taijiquan dobře vtělené, nebo ne.