Úvod do Taijiquan

Když se nějaký zvídavý jedinec setká s pojmem Taijiquan poprvé, obyčejně se obrátí na Internet. Tam se rychle dozví, že je to čínské zdravotní cvičení nebo tradiční čínské bojové umění. Tam také na četných videích přímo vidí, jak se „to” dělá: pomalu a ladně.

Standardizovaná sestava 24 forem Taijiquan: v dnešní době pravděpodobně nejpopulárnější sestava Taijiquan na světě.

Na základě těchto prvotních obrazových a textových informací mnozí získají dojem, že o tom už vědí všechno. Jiní se pídí dále. Třeba proto, aby zjistili, jak by jim Taijiquan mohl pomoci v tom, co v životě chtějí.

Ubezpečuji Vás, že je to bádání na celá léta: navzdory výše uvedeným zjednodušujícím tvrzením má Taijiquan hluboké, spletité a dokonce i zcela neviditelné kořeny, velmi široké spektrum interpretací a četná využití.

Abych tuto možnou zvídavost alespoň částečně uspokojil, přináším zde několik základních informativních článků. A to jak zcela obecných, tak i těch, které se týkají Taijiquan v naší škole.

Články jsou to, ve srovnání s oblíbeným Twitterem, poměrně dlouhé. Pokud se zrovna nacházíte v módu „chvátám, chvátám, nemám chvíli klid”, naleznete na konci každého článku jeho stručné shrnutí.

Připravte se na to, že čím více toho budete o Taijiquan vědět, a čím více budete rozplétat související klubko informací, tím zašmodrchanějším a méně selkonzistentnějším se Vám může jevit. Což není závada, ale vlastnost. Čínské konceptuální systémy již takové jsou. Nelze o nich vědět všechno.

Avšak zrovna tak, jako nemusíte o někom vědět úplně všechno a přesto jej mít za dobrého přítele, tak ani o umění Taijiquan nemusíte vědět úplně všechno. Stačí mít k němu svůj vlastní dostatečně informovaný postoj. A ještě samozřejmě lepší je, když si jej dostatečně odzkoušíte na vlastní kůži.