Terminologie výuky

Zde popisovaná terminologie definuje nebo upřesňuje zásadní pojmy, které jsou používány v Zásadách a pravidlech.

Organizátor výuky
Organizuje Veřejné kurzy. Je jím Martin Hájek, kódově MarHajChi škola, zkráceně MarHajChi.
Poskytovatel služeb
Poskytuje služby organizacím a jednotlivcům. Je jím Martin Hájek, kódově MarHajChi škola, zkráceně MarHajChi.
Vyučující
Osoba, která v Lekci učí Účastníky(a) umění Taijiquan. Je jím obyčejně Martin Hájek.
Výuka
Zde způsob získávání znalostí a dovedností od Vyučujícího a identifikace a komunikace chyb Účastníka výuky Vyučujícím.
Zájemce
Osoba, která projevuje zájem o Výuku Taijiquan v MarHajChi škole.
Účastník
Osoba, která se právě zúčastňuje Výuky ve Veřejném kurzu nebo v Individuální výuce.
Student
Je Účastník výuky, který v MarHajChi škole absolvoval alespoň 10 Lekcí.
Kurz
Systematická souslednost konečného počtu na sebe navazujících Lekcí.
Veřejný kurz
Kurz určený pro všechny, kteří splňují Kvalifikační předpoklady.
Kurz pro organizace
Kurz specificky určený pro určitou organizaci (např. podnikatelské, rozpočtové, příspěvkové, politické, zájmové aj.). Zkráceně, i když nepřesně, též „Firemní kurz”.
Individuální výuka
Výuka jediného Účastníka vyučujícím.
Lekce
Elementární výuková jednotka s vymezenou dobou trvání.
Zkouška
Specifický typ Lekce zaměřený výhradně na ověření znalostí a dovedností Účastníků.
Kvalifikační předpoklady
Definované schopnosti, jejichž zvládnutí je nějaká osoba schopná prokázat.