Bafa Wubu - nová standardní sestava Taijiquan

Čínská lidová republika oficiálně zavádí novou standardní sólo sestavu Taijiquan. Jmenuje se Bafa Wubu.

S očekáváním, že se stane ještě slavnější a masovější než dosavadní slovutná „čtyřiadvacítka”, ji mohutně propaguje na cílových světových trzích (tedy zejména v Evropě a USA). Určitě se dostane i k nám a možná i k Vám.

Co to jsou tzv. „standardní sestavy”?

Standardní sestavy Taijiquan existují v Číně od nepaměti. Taijiquan bylo, a stále také ještě někde je, rodinné umění, které přechází z generace na generaci. V rámci tohoto umění se dědily i standardy. Od dvacátého století se k rodinným standardním sestavám přidal fenomén národních standardů, čínskými sportovními komisemi stvořenými a čínskou vládou posvěcenými sestavami Taijiquan.

V roce 1912 vznikla po dvou tisících let císařství Čínská republika. A s využitím své minulosti se jala ovlivňovat svoji budoucnost. Něčemu řekla NE, něčemu ANO, a ještě něčemu dalšímu řekla, že od teď to bude JINAK. Sdělení pro Mistry bojových umění bylo poměrně jednoznačné: „Pokud se k našemu úsilí vybudovat silný a zdravý čínský lid připojíte, pomůžeme Vám. Pokud ne, tak …” Stalo se, že mnoho Mistrů, a to včetně těch z Taijiquan, nabídce neodolalo a zapojilo své služby ve prospěch lidu.

Nejslavnějším z nich byl (podle dnešních měřítek, tedy dle počtu followerů) Yang Cheng-fu, vnuk slavného „neporazitelného“ Yang Lu-chana, zakladatele stylu Yang. Cheng-fu začal s tím, že ze sestavy svého děda vyházel všechny obtížné pohyby, a to z toho pohledu, aby sestavu, nyní pojímanou jako zdravotní a terapeutické cvičení, mohly relativně snadno cvičit nejširší masy obyvatelstva. Což se také stalo. A jako standardní sestavu rodiny Yang ji tak dodnes cvičí milióny lidí.

Yang Cheng-fuova sestava obsahuje cca 108 figur. Což je docela dost. A to je problém, který průměrný a normálně zaměstnaný člověk nezvládne ani za rok. Psychologové říkají, že moderní lidé vyhledávají okamžité uspokojení. Já bych řekl, že mají rozum: nemají zájem investovat svůj poměrně limitovaný volný čas a úsilí do něčeho, za co, podle nich, nezískají dostatečnou protihodnotu. Takže v polovině padesátých let, tentokráte již pod taktovkou Čínské lidové republiky a její Komise pro sport a fyzickou kulturu, byla z této zdravotní sestavy vytvořena Standardizovaná sestava Taijiquan 24 forem. Pochopitelně, že dalšími eliminacemi a zjednodušeními. Nováček ji však může docela dost slušně zvládnout přinejhorším za půl roku.

Od vzniku sestavy 24 forem uběhlo zhruba 65 let. Je považována za tu nejpopulárnější sestavu Taijiquan na světě vůbec. Četl jsem odhady, že jí alespoň trochu umí až stamilióny lidí.

Čínská lidová republika nyní přistupuje ke změně a vydává novou standardizovanou sestavu.

Proč asi?

Co je Bafa Wubu?

V doslovném překladu Bafa Mubu znamená Osm metod, pět směrů. To odkazuje na několik tisíc let staré originální čínské kosmologické a šamanské tradice, jejichž součástí je osm trigramů a pět elementů, či na legendárních třináct figur Taijiquan.

Sestava vypadá v podání čínské šampiónky Taijiquan slečny Qin Huifang takto:

Moje dojmy

Z videa je patrné, že Bafa Wubu je stranově velice symetrická. Neznám jinou tak krásně symetrickou sestavu. To je pro cvičící veliké plus: ani po několika tisících jejího opakování nezískají tělesnou stranovou asymetrii.

Bafa Wubu je o 39% kratší, než dosavadní kralující „čtyřiadvacítkový” standard: z původních standardních 4:30 se smrskla na 2:45 minut. Pro cvičící to znamená úsporu 105 sekund na sestavu. Někteří to uvítají, jiní zatratí.

Bafa Wubu neobsahuje ani jeden hluboký postoj. To je, z hlediska Taijiquan, poměrně neobvyklé. Přesto to jistě zpřístupní Taijiquan těm, kteří ze zdravotních důvodů dřep prostě udělat nesmí. Nejspíše z těchto důvodů neobsahuje ani výskoky, tím méně otočky a kopy ve výskoku. A opět, pro některé lidi je to výhoda, pro jiné nevýhoda.

Bafa Wubu již není pouhou silně okleštěnou sestavou Yang Cheng-fua (která je, sama o sobě okleštěnou sestavou Yang Lu-chana). Pronikají do ní i jiné styly.

Na sestavě oceňuji fakt, že obsahuje Fa-jin (výbušné) údery. O tom, proč jsou na videu tyto údery demonstrovány tak strašně mdle, lze jenom spekulovat.

Na druhou stranu se mi velice nelíbí, že ani v této nové sestavě její autoři neodstranili tzv. „mrtvé ruce”.

Co jsou Mrtvé ruce? Mrtvé ruce znamenají, že se v průběhu pohybu předloktí v prostoru ruka nepohybuje vzhledem k předloktí — nemění se úhel, který svírá dlaň a předloktí. Ruce jsou tedy v průběhu pohybu předloktí prostorem mrtvé. Příkladem je „mávání šátkem na rozloučenou“ nahoru a dolů. Při tomhle mávání se onen úhel mění jenom v horní a dolní „úvrati“ avšak při vlastním pohybu nahoru a dolů se nemění. V Taiji sestavě se Mrtvé ruce často objevují již v prvním pohybu nahoru a dolů.

Mrtvé ruce staví Taijiquan na úroveň elegantního baletu, avšak dost mimo funkční bojové umění nebo sportovní disciplínu. Mrtvé ruce odjakživa prolínají Yang Cheng-fuovou klasikou i standardní „čtyřiadvacítkou”, a nyní nově i Bafa Wubu. Stačí se podívat na Youtube.

Širší souvislosti

Pojďme teď od vlastní sestavy do širšího kontextu jejího stvoření a zavádění.

Od vzniku Čínské republiky je vztah Číňanů k Taijiquan dvojí. Progresivní postoj tvrdí, že dovednost Taijiquan je stejné, jako kterýkoliv jiná západní pohybová dovednost až sport. Národně konzervativní postoj naopak říká, že umění Taijiquan je naprosto specifické, svébytné národní umění. Tyto dva postoje nejdou, zrovna tak jako Yin a Yang, dohromady, Číňané však jednotu protikladů dohromady dát umějí. I tady v Bafa Wubu. Je to moderní sestava, které má oslovit moderní svět. Ve svém názvu však odráží prastaré národní tradice, takže vypadá, jako hodně staré umění.

Totéž lze říci o propagaci sestavy. V posledních dvou letech uspořádala Čína dvě tzv. celosvětová propagační turné Bafa Mubu pod názvem „The Belt and Road China Tai Chi Culture World Tour”, jedno po Evropě, druhé v USA. Spojení Belt and Road se odkazuje na oficiálně vyhlášenou iniciativu Čínské lidové republiky otevřít jakousi moderní obnovu staré Hedvábné stezky (rozvojovou strategii zahrnující infrastrukturu propojujících 152 států).

Takže z těch širších souvislostí mám takový dojem, že čínská vláda prostřednictvím Bafa Wubu ani tak moc nesleduje zlepšení zdraví a kondice lidí (to by ta sestava musela být delší a náročnější), jako posílení svého mezinárodního kulturního vlivu a prestiže. Navíc je pravděpodobné, že ti, koho Bafa Wubu zaujme, budou chtít vědět, umět a mit ještě něco víc. Což má svůj ekonomický rozměr: příjmy z cestovního ruchu, ze shlednutí filmů, z pořízení oblečení a dalších pomůcek pro Taiji, …

Názvy figur Bafa Wubu

Nakonec zde uvádím anglické a čínské názvy figur celé sestavy tak, jak byly publikovány v časopise Kungfu Tai Chi, léto 2019, str. 31-34.

 1. Raise Power (Qi shi)
 2. Left Peng Power, Right Lu Power, Left Ji Power, Double An Power (Zuo peng shi, you lu shi, zuo ji shi, shuang an shi)
 3. Right Cai Power, Left Lie Power, Left Zhou Power, Right Kao Power (You cai shi, zuo lie shi, zuo zhou shi, you kao shi)
 4. Right Peng Power, Left Lu Power, Right Ji Power, Double An Power (You peng shi, zuo lu shi, you ji shi, shuang an shi)
 5. Left Cai Power, Right Lie Power, Right Zhou Power, Left Kao Power (Zuo cai shi, you lie shi, you zhou shi, zuo kao shi)
 6. Advance Step, Left Right Peng Power (Jinbu zuo you peng shi)
 7. Retreating Step, Left Right Lu Power (Tuibu zuo you lu shi)
 8. Left Shift Step, Left Ji Power, Left Shift Step, Double An Power (Zuo yi bu, zuo ji shi, zuo yi bu, shuang an shi)
 9. Right Shift Step, Right Ji Power, Right Shift Step, Double An Power (You yi bu you ji shi you yi bu shuang an shi)
 10. Retreating Step, Left Right Cai Power (Tuibu zuo you cai shi)
 11. Advancing Step, Left Right Lie Power (Jinbu zuo you lie shi)
 12. Right Shift Step, Right Zhou Power, Right Shift Step, Right Kao Power (You yi bu, you zhou shi, you yi bu, you kao shi)
 13. Left Shift Step, Left Zhou Power, Left Shift Step, Left Kao Power (Zuo yi bu zuo zhou shi zuo yi bu zuo kao shi)
 14. Central Equilibrium, Left Right Single Stand Power (Zhongding, zuo you duli shi)
 15. Cross Hands (Shizi shou)
 16. Gather Power (Shou shi)

Shrnutí

Myslím, že se Bafa Wubu — jako zcela nenáročný a poměrně rychlý vstupní lístek do nějaké delší a náročnější sestavy Taijiquan — ujme. Bude také hotovým požehnáním pro lidi s nějakým dlouhodobějším fyzickým omezením: lidi chronicky nemocné, lidi po těžších operaích a lidi hodně staré. Je jich díky civilizačnímu pokroku čím dál tím více. Myslím si, že klidně můžeme zvolat:

Král je mrtev! Ať žije král!