Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Vyučujeme Taijiquan, tedy to, čemu se lidově říká Tajči.

Učíme sestavu, o které se má za to, že jejím autorem je Yang Lu-chan, „nepřemožitelný” zakladatel stylu Yang. Tato sestava — na rozdíl od mnoha jiných — neprošla eliminačními a zjednodušujícími úpravami zaměřených na to, aby ji mohly snadno zacvičit co nejširší masy lidí. Je opravdu dlouhá a pohybově poměrně náročná. Je výzvou i pro fyzicky a psychicky dobře vybavené jedince.

V rámci této sestavy též vyučujeme práci s dechem a vnitřními pocity (Qigong) a výkonově zaměřené pohyby (San Shou).

Vzhledem k náročnému předmětu výuky je naše škola určena pro lidi fyzicky a duševně zdravé, přiměřeně zdatné a dostatečně zralé.

Máme kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Nabízíme kurzy pro jednotlivce i organizace.

Škola působí v Praze. Po předchozí dohodě uspokojujeme i zájmy z jiných regionů.

Pokud budete Taijiquan pravidelně a alespoň přiměřeně trénovat, zlepší se vám integrace vašeho těla s vaší myslí a tím i předpoklady pro mimořádnou fyzickou a psychickou výkonnost, výkon, efektivitu, výdrž a odolnost.

Zní Vám to příliš obecně? Pokud ano, tak tady dole naleznete detaily.

Možná, že některé budou zajímavé i pro Vás.

 • Naučíte se efektivním pohybům. Napravíte své stávající chybné standardní pohybové vzorce a naučíte se, jak je sami rozpoznat a opravit, a to dříve, než Vám způsobí výkonnostní nebo zdravotní problémy.
 • Dosažené zefektivnění pohybů se nutně odráží ve vyšším výkonu a výkonnosti. Při neefektivním pohybu je totiž část energie promrhána, je spotřebovávána na něco jiného, než na dosažení toho, co chceme. Například jde na ničení naší páteře, našich kloubů, vazů…
 • Při vysoké nebo dlouhodobé zátěži Vám bude hrozit menší riziko zranění. Předejdete také mnohým chronickým fyzickým a duševním potížím, bolestem a onemocněním.
 • Podstatně se Vám zlepší schopnost selektivní i difúzní koncentrace a její výdrž. Což se, snad s výjimkou duševní a fyzické relaxace, hodí úplně všude.
 • Zlepší se Vám vaše agilita - schopnost rychle, přesně a efektivně měnit postavení svého těla v prostoru.
 • Pozorovatelně zlepšíte svůj šestý smysl. Smysl pro rovnováhu.
 • Zlepšíte svoji duševní a fyzickou pohyblivost a stabilitu a jemnou dynamickou synergetickou souhru mezi nimi, a tím také svoji celkovou odolnost.
 • Zlepší se vám z hlediska uspokojivého života důležité psychické složky jako je sebevědomí, sebeuvědomnění, sebekontrola, sebehodnocení, a směrem k druhým pak empatie a akceptance.
 • Stanete se také odolnějšími vůči stresu, a s jeho případnými důsledky se budete umět podstatně efektivněji a rychleji vypořádat.
 • Výrazně se Vám zlepší propriocepce - schopnost nervového systému zaznamenávat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem.
 • Podstatně lépe odlišíte a zintegruje systémy svého těla a mysli, a to jak na úrovní jejich lepší vzájemné komunikace, tak i lepšího společného fungování.
 • Zvýšíte míru komplexnosti celé své osobnosti - zvýšíte počet možností, jak se vypořádávat s výzvami prostředí.

Tak si vyberte červenou, nebo modrou!