Používaná terminologie

Umění Taijiquan a Qigong jsou čínského původu. Jsou tedy spojeny s čínskými termíny. Na tomto webu používáme pro přepis čínských znaků do latinky mezinárodní standard ISO 7098:1991, tzv. Pinyin přepis, a to i přesto, že v češtině se lze častěji setkat s přepisem do češtiny, který vytvořil Oldřich Švarný v roce 1951. Je to z důvodů, aby čtenáři měli snadnější návaznost na mezinárodní prostředí, ve kterém se nachází podstatně více zdrojů než v naší malé české kotlině.


Úvod do Taijiquan

Když se nějaký zvídavý jedinec setká s pojmem Taijiquan poprvé, obyčejně se obrátí na Internet. Tam se rychle dozví, že je to čínské zdravotní cvičení nebo tradiční čínské bojové umění. Tam také na četných videích přímo vidí, jak se „to” dělá: pomalu a ladně.


Historie Číny

Historie Taijiquan

Všechna tradiční čínská umění jsou ideově úzce spjata s prastarou čínskou kulturou, s jejími mýty, legendami, náboženstvími, ideologiemi, ambicemi a politikami vládnoucích tříd, a samozřejmě že i se sny, potřebami, aspiracemi i obavami běžných lidí.

Taijiquan v tom není výjimkou. Jeho kořínky sahají až do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Začneme tedy u nich a postupně se po nich dostaneme až do dnešní doby.


Historie Taijiquan vyučovaného v naší škole

Vyučujeme Yangův styl Taijiquan. Styl však poněkud jiný, než 99% (a možná i více) škol, které vyučují ten samý styl. Ten náš je o hodně pestřejší a kondičně náročnější. Jak se to stalo? Tak o tom je tento článek.


Proč Taijiquan?

V tomto článku se pokusím vysvětlit četné výhody, které jsou spojovány s praktikováním umění Taijiquan. Také uvádím některé důvody, které se jeví, jenom jeví, jako vhodné pro to s Taijiquan začít. Obojí by Vám mohlo pomoci Taijiquan lépe pochopit a rozhodnout se, zda „do toho jít, nebo ne”, více kvalifikovaně.


Taijiquan v naší škole

Taijiquan má mnoho aspektů. V podstatě každý si z něho může vybrat to, co mu prospívá. Žádná škola se však nevěnuje všem aspektům a tudíž ani neuspokojí každého.

Na úvodní webové stránce naší školy je stručně popsáno, proč, co, jak a pro koho funguje naše škola. V tomto článku uvedené popíši podrobněji.